KOMUNIKATY RADY RODZICÓW 2018/19 

 

29.05.2019 o godz 16:00 w sali nr 2 odbędzie się ostatnie w tym roku szkolnym zebranie Rady Rodziców - prosimy o obecność 

 

UCHWAŁA RADY RODZCIÓW Z DN 21.03.2019 - POBIERZ

WPŁATY NA KONTO RADY RODZICÓW - STAN Z DN 21.03.2019 - POBIERZ

REGULAMIN RADY RODZICÓW  - POBIERZ

 

 

W skład Rady Rodziców przy I LO wchodzą przedstawiciele wszystkich klas. Działalnością Rady Rodziców kieruje Prezydium, wybierane podczas Walnego Zebrania RR z początkiem każdego roku szkolnego.

Zgodnie z Uchwałą z dn. 12.09.2018r.  Rada Rodziców pracuje w r.szk. 2018/19 w następującym składzie:

  1. Alicja Kordasiewicz-Pasławska - przewodnicząca
  2. Renata Golińska - skarbnik
  3. Katarzyna Kucz-Chmielecka - sekretarz 
  4. Aneta Bogdan - Lange, Robet Deja, Roman Kraiński, Wojciech Kurgan, Katarzyna Wójcik Joanna Żywluk - członkowie

 

Komisja Rewizyjna

  1. Maria Burczyk
  2. Agnieszka Starak-Bartoszuk
  3. Agnieszka Dojlido-Śmiech

 

INFORMACJE O SPOTKANIACH

Prezydium RR spotyka się na godzinę przed zebraniem z rodzicami w dniu zebrania zaplanowanym w Kalendarzu roku szkolnego 2018/19. Najbliższe spotkanie około godziny 16.00 w dniu 28 listopada br.

Kontakt:  rada.rodzicow@ilo.gda.pl

 

FUNDUSZE RADY RODZICÓW

Gorąco apelujemy o dobrowolne wpłaty na Fundusz Rady Rodziców – proponowana kwota  to 200 zł rocznie. Możliwe są wpłaty ratalne lub w całości.

Z zebranych środków Rada Rodziców finansuje lub współfinansuje wydatki służące całej społeczności szkolnej, takie jak: imprezy szkolne, koła zainteresowań, douczanie, nagrody dla uczniów, ale także wyjazdy na konkursy, zawody, obozy naukowe czy wycieczki. Bardzo liczymy na Państwa wsparcie, które  pomoże uczniom poszerzyć zdobytą wiedzę oraz rozwinąć zdolności i zainteresowania .

 

Prosimy o dokonywanie wpłat:

  • przelewem na konto, numer podany poniżej:

BANK PEKAO S.A

NR KONTA  04 1240 5400 1111 0010 2725 7701

w tytule wpłaty prosimy zapisać: imię i nazwisko ucznia, klasa, RR

  • codziennie w godz. 8.00 – 15.00 w sekretariacie szkoły
  • w czasie trwania  zebrań z rodzicami

Oczekujemy na wszelkie Państwa uwagi i sugestie. Osoby zainteresowane rozwojem współpracy między rodzicami a szkołą zapraszamy na spotkania Prezydium Rady Rodziców.