W skład Rady Rodziców przy I LO wchodzą przedstawiciele wszystkich klas. Działalnością Rady Rodziców kieruje Prezydium, wybierane podczas Walnego Zebrania RR z początkiem każdego roku szkolnego. 

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/24 pracuje w następującym składzie:

  • Mariusz Zacharzewski (kl. 3b) - Przewodniczący

  • Agnieszka Linda (kl. 2d) - Z-ca przewodniczącego

  • Katarzyna Matulewicz-Wójcik (kl. 3a) - Sekretarz
  • Agata Menegon (kl. 2b) - Skarbnik

Pozostali członkowie Prezydium: Robert Bąk (kl. 4e), Aleksandra Bogus (kl. 2f), Marta Gralewicz (kl. 1b), Dorota Michalska (kl. 1a).

Członkowie Komisji Rewizyjnej RR: 

  • Beata Zgryziewicz (2e, przewodnicząca KR),

  • Grzegorz Michalski (2f),

  • Magdalena Arent (1f).

Członkowie RR, którzy zakończyli współpracę po roku 2022/23: Rafał Poślada, Marek Szymański.

Serdecznie dziękujemy za pracę na rzecz Jedynki.

 

Kontakt: rada.rodzicow@ilo.gda.pl

 

FUNDUSZE RADY RODZICÓW

Wysokość dobrowolnej składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 250 zł na rodzinę (niezależnie od liczby dzieci uczących się w I LO w Gdańsku).

Ze względów logistycznych zalecaną formą opłaty składki jest przelew na konto Rady Rodziców o numerze:

04 1240 5400 1111 0010 2725 7701 w jednej lub dwóch ratach:

  • do 13.10.2023 (całość lub pierwsza rata),
  • do 15.02.2024 (druga rata).

W tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasa, „RR”. 

Osoby w trudnej sytuacji materialnej prosimy o kontakt z Przewodniczącym RR.

 

Z zebranych środków Rada Rodziców finansuje lub współfinansuje wydatki służące całej społeczności szkolnej, takie jak: imprezy szkolne, koła zainteresowań, dodatkowe lekcje z profilowych przedmiotów (dla całej klasy), nagrody dla uczniów, ale także wyjazdy na konkursy, zawody, obozy naukowe czy wycieczki. 

Bardzo liczymy na Państwa wsparcie, które pomoże uczniom poszerzyć zdobytą wiedzę oraz rozwinąć zdolności i zainteresowania.

Oczekujemy na wszelkie Państwa uwagi i sugestie. Osoby zainteresowane rozwojem współpracy między rodzicami a szkołą zapraszamy na spotkania Prezydium Rady Rodziców.

 

PLIKI DO POBRANIA: