W skład Rady Rodziców przy I LO wchodzą przedstawiciele wszystkich klas. Działalnością Rady Rodziców kieruje Prezydium, wybierane podczas Walnego Zebrania RR z początkiem każdego roku szkolnego. 

Prezydium Rady Rodziców, zgodnie z Uchwałą z dn. 15.09.2021 r., pracuje w następującym składzie:

  • Mariusz Zacharzewski (kl. 3c3) - Przewodniczący

  • Grzegorz Giżewski (kl. 3e3) - Z-ca przewodniczącego, Skarbnik

  • Agnieszka Szyłejko (kl. 2b) - Sekretarz

Pozostali członkowie Prezydium: Marcin Bachórz (3b3), Krzysztof Dziewit (2d), Janusz Masiak (1b), Iwona Paciorek (3c),Katarzyna Wójcik (1a).

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców: Katarzyna Kempa (kl. 3d3), Grzegorz Michalski (kl. 1f), Beata Zgryziewicz (kl. 1e) – Przewodnicząca KR.

 

Zakończyli pełnienie swojej funkcji w Prezydium lub Komisji Rewizyjnej w roku szkolnym 2020/2021: Tomasz Barzowski, Dorota Grott, Maciej Kubski,Wojciech Kurgan, Ewa Moczyńska.

W imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w pracę na rzecz Naszej Szkoły.

 

Kontakt: rada.rodzicow@ilo.gda.pl

 

FUNDUSZE RADY RODZICÓW

Wysokość dobrowolnej składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 200 zł na rodzinę (niezależnie od liczby dzieci uczących się w I LO w Gdańsku).

Ze względów logistycznych zalecaną formą opłaty składki jest przelew na konto Rady Rodziców o numerze:

04 1240 5400 1111 0010 2725 7701 w jednej lub dwóch ratach:

  • do 15.10.2021 (całość lub pierwsza rata),
  • do 15.02.2022 (druga rata).

W tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasa, „RR”. 

Osoby w trudnej sytuacji materialnej prosimy o kontakt z Przewodniczącym RR.

 

Z zebranych środków Rada Rodziców finansuje lub współfinansuje wydatki służące całej społeczności szkolnej, takie jak: imprezy szkolne, koła zainteresowań, dodatkowe lekcje z profilowych przedmiotów (dla całej klasy), nagrody dla uczniów, ale także wyjazdy na konkursy, zawody, obozy naukowe czy wycieczki. 

Bardzo liczymy na Państwa wsparcie, które pomoże uczniom poszerzyć zdobytą wiedzę oraz rozwinąć zdolności i zainteresowania.

Oczekujemy na wszelkie Państwa uwagi i sugestie. Osoby zainteresowane rozwojem współpracy między rodzicami a szkołą zapraszamy na spotkania Prezydium Rady Rodziców.

 

PLIKI DO POBRANIA: