W skład Rady Rodziców przy I LO wchodzą przedstawiciele wszystkich klas. Działalnością Rady Rodziców kieruje Prezydium, wybierane podczas Walnego Zebrania RR z początkiem każdego roku szkolnego.

Prezydium Rady Rodziców w r. szk. 2017/2018

  1. Przewodniczący - Alicja Kordasiewicz-Pasławska
  2. Skarbnik – Roman Kraiński
  3. Sekretarz – Agnieszka Zygan
  4. Członkowie - Reanata Golińska, Joanna Żywluk

 

Komisja Rewizyjna

  1. Jolanta Cirocka
  2. Agnieszka Strak-Bartoszuk
  3. Joanna Kłysz-Pirska

 

INFORMACJE O SPOTKANIACH

Planowana data najbliższego spotkania: 17 maja 2018 r. godzina 17.00.  

Na spotkanie zaprosiliśmy wychowawców oraz nauczycieli prowadzących przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym. Zapraszamy Rodziców - przedstawicieli trójek klasowych wszystkich klas.

 

Kontakt:  rada.rodzicow@ilo.gda.pl

 

FUNDUSZE RADY RODZICÓW

Gorąco apelujemy o dobrowolne wpłaty na Fundusz Rady Rodziców – proponowana kwota  to 200 zł rocznie. Możliwe są wpłaty ratalne lub w całości.

Z zebranych środków Rada Rodziców finansuje lub współfinansuje wydatki służące całej społeczności szkolnej, takie jak: imprezy szkolne, koła zainteresowań, douczanie, nagrody dla uczniów, ale także wyjazdy na konkursy, zawody, obozy naukowe czy wycieczki. Bardzo liczymy na Państwa wsparcie, które  pomoże uczniom poszerzyć zdobytą wiedzę oraz rozwinąć zdolności i zainteresowania .

 

Prosimy o dokonywanie wpłat:

  • przelewem na konto, numer podany poniżej:

BANK PEKAO S.A

NR KONTA  04 1240 5400 1111 0010 2725 7701

w tytule wpłaty prosimy zapisać: imię i nazwisko ucznia, klasa, RR

  • codziennie w godz. 8.00 – 15.00 w sekretariacie szkoły
  • w czasie trwania  zebrań z rodzicami

Oczekujemy na wszelkie Państwa uwagi i sugestie. Osoby zainteresowane rozwojem współpracy między rodzicami a szkołą zapraszamy na spotkania Prezydium Rady Rodziców.

 

Regulamin Rady Rodziców - POBIERZ