Praca dla nauczycieli w Jedynce


Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Gdańsku poszukuje nauczycieli następujących przedmiotów:

 

1. Geografia

15/18 etatu

zatrudnienie od 1 września 2022 r.


2. Chemia

15/18 etatu

zatrudnienie od 1 września 2022 r.


3. Informatyka

18/18 (etat)

możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony

zatrudnienie na czas określony od 1 września 2022 r. do 30.06.2023 r.

4.  Biologia

18/18 (etat)

zatrudnienie na czas określony od 1 września 2022 r. do 30.06.2023 r.

 

Aplikacje proszę przekazywać elektronicznie na adres: szkola@ilo.gda.pl do 15.07.2022 r. Do aplikacji proszę dołączyć podpisaną klauzulę - treść poniżej.

 

Dyrektor ILO

Elżbieta Grabowska

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Treść klauzuli:

Klauzula RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

…………………………………………………………………………………………

Podpis kandydata/ data/miejscowość