W skład Rady Rodziców przy I LO wchodzą przedstawiciele wszystkich klas. Działalnością Rady Rodziców kieruje Prezydium, wybierane podczas Walnego Zebrania RR z początkiem każdego roku szkolnego. 

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/23 pracuje w następującym składzie:

  • Mariusz Zacharzewski (kl. 2b) - Przewodniczący

  • Katarzyna Matulewicz-Wójcik (kl. 2a) - Z-ca przewodniczącego

  • Robert Bąk (kl. 3e) - Skarbnik

  • Marek Szymański (kl. 1e) - Sekretarz 

Pozostali członkowie Prezydium: Agata Menegon (kl. 1b), Agnieszka Linda (kl. 1d), Rafał Poślada (kl. 1f)

Członkowie Komisji Rewizyjnej RR: 

  • Beata Zgryziewicz (2e, przewodnicząca KR),
  • Mateusz Ankiersztejn (1a),
  • Grzegorz Michalski (2f).

Członkowie RR, którzy zakończyli współpracę po roku 2021/22: Janusz Masiak, Krzysztof Dziewit, Marcin Bachórz, Iwona Paciorek, Agnieszka Szyłejko oraz Grzegorz Giżewski.

Serdecznie dziękujemy za pracę na rzecz Jedynki.

 

Kontakt: rada.rodzicow@ilo.gda.pl

 

FUNDUSZE RADY RODZICÓW

Wysokość dobrowolnej składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 250 zł na rodzinę (niezależnie od liczby dzieci uczących się w I LO w Gdańsku).

Ze względów logistycznych zalecaną formą opłaty składki jest przelew na konto Rady Rodziców o numerze:

04 1240 5400 1111 0010 2725 7701 w jednej lub dwóch ratach:

  • do 13.10.2023 (całość lub pierwsza rata),
  • do 15.02.2024 (druga rata).

W tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasa, „RR”. 

Osoby w trudnej sytuacji materialnej prosimy o kontakt z Przewodniczącym RR.

 

Z zebranych środków Rada Rodziców finansuje lub współfinansuje wydatki służące całej społeczności szkolnej, takie jak: imprezy szkolne, koła zainteresowań, dodatkowe lekcje z profilowych przedmiotów (dla całej klasy), nagrody dla uczniów, ale także wyjazdy na konkursy, zawody, obozy naukowe czy wycieczki. 

Bardzo liczymy na Państwa wsparcie, które pomoże uczniom poszerzyć zdobytą wiedzę oraz rozwinąć zdolności i zainteresowania.

Oczekujemy na wszelkie Państwa uwagi i sugestie. Osoby zainteresowane rozwojem współpracy między rodzicami a szkołą zapraszamy na spotkania Prezydium Rady Rodziców.

 

PLIKI DO POBRANIA: